Hibrid Kézbesítési és Konverziós Rendszer

PROJEKTGAZDA:

MAGYAR POSTA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGVETÉSE 3.245.901.445 FT
TÁMOGATÁS INTENZITÁSA 100%
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA 2012.10.01.-2015.02.27.
FENNTARTÁSI IDŐSZAK 2015.02.28.- 2020.12.31.

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló Hibrid Kézbesítési és Konverziós Rendszer projekt kiemelt célja, hogy részben elektronikus megoldásokkal kiszélesítse a hatóság és az ügyfél közötti kapcsolattartás formáit 2014 novemberétől.

2012 májusában az egyes informatikai tárgyú európai uniós kiemelt projektekben meghatározott feladatok végrehajtásának felelőseiről szóló 1146/2012. (V.10.) Kormányhatározat írta elő, hogy az Új Széchenyi Terv keretén belül elindított Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 2011-2013. évi akciótervében nevesített informatikai projektek között a Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer széles körű elterjesztése a közigazgatási szervek kapcsolattartásában a Magyar Posta bevonásával valósuljon meg. Ennek keretében az alábbi három szolgáltatás biztosítására a Magyar Postát jelölte ki:

  • biztonságos elektronikus kézbesítés,
  • hiteles hibrid konverzió,
  • hiteles inverz hibrid konverzió.
Hibrid folyamat

A fejlesztés célja, hogy olyan szolgáltatások jöjjenek létre, ahol a nem on-line jellegű információ kapcsolatnál (nevezzük üzenetnek) a küldő és fogadó számára a legkényelmesebb formában áll rendelkezésre az üzenet. A feleknek nem kell figyelniük arra, hogy milyen kapcsolattartási forma felel meg a másik félnek, mert a szükséges átalakításról az új szolgáltatásrendszer gondoskodik oly módon, hogy megőrzi a tértivevényes papíralapú kézbesítésnél bevált és széles körben elfogadott bizonyítási erőt.

A fejlesztés tervezett eredménye – a Magyar Posta által nyújtott – olyan szolgáltatás, amely az eddigi csak papíralapon működő társadalmi információs folyamatokon túl az elektronikus működésre történő áttérés lehetőségét biztosítja.

Ezáltal biztosítva lesz a választási eshetőség az állampolgárok számára, hogy lehetőségeikhez és igényeikhez a legmegfelelőbb kapcsolattartási formát választhassák ügyeik intézése során. Tehát eldönthetik, hogy hagyományos papíralapú levélben vagy elektronikus levélben kívánnak kapcsolatot tartani a különböző állami szervezetekkel, hatóságokkal (NAV, Bíróságok, stb.).

Mindhárom szolgáltatásra igaz, hogy zárt, védett, auditált és auditálható környezetben működik. A biztonság itt egyaránt jelent fizikai védelmet és informatikai biztonságot. A rendszer minden beavatkozást, külső és belső műveletet naplóz. A rendszert olyan védelemmel látták el, amely kizárja a manipulálás lehetőségét.

A törvény az elektronikus kommunikáció esetében meghatározza azoknak az iratoknak és műveleteknek a körét, ahol gondoskodni kell a hitelességről. A Magyar Posta által kialakított mindhárom szolgáltatás ezt teljes körűen biztosítja.

A projekt hozzájárul a Magyar Posta rövid- és középtávú stratégiai céljainak megvalósulásához. Növeli szolgáltatásainak körét és társadalmi szerepet tölt be az állam közszolgáltatási feladatainak átvállalásával.

 

A Hibrid Kézbesítési és Konverziós Rendszerrel kapcsolatos információk

 

A DÍJMENTES IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI

A Magyar Posta, mint Szolgáltató a Hibrid Konverziós és Kézbesítési Szolgáltatást az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 25. § (9) bekezdése és 74. § (5) bekezdése szerint, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet (Eüvhr.) 68/A. § (2) bekezdés szerinti szervek számára 2018. január 1-től díjmentesen biztosítja.

Új csatlakozó szervezetek számára a díjmentes igénybevétel feltételeit az itt található Szolgáltatás Katalógus és mellékletei, valamint a Másolatkészítési Rend tartalmazzák.

Az igénybevétel kezdeményezése a katalógus 1.sz. mellékletét képező Igénybejelentő megfelelő kitöltésével, cégszerű aláírásával ellátva a dokumentációban meghatározott módon történő benyújtásával lehetséges. A Szolgáltató az Igénybejelentő beérkezése után ellenőrzi, és amennyiben az igénybevételnek nincs akadálya, annak visszaigazolásával nyugtázza. Ezután kezdhető el a csatlakozási folyamat.

Csatlakozás szerződéses elemei

A dokumentumok a szolgáltatás díjmentes igénybevételének szerződéses elemeit tartalmazzák. Az Általános Szerződési Feltételek mellett az Igény benyújtás kitöltendő és aláírandó formanyomtatványa, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb elemek találhatók itt.

Másolatkészítési rendek

A másolatkészítés szabályrendszere, a mindenkor aktualizált információk találhatók ebben a csoportban.

Interface leírások

A szolgáltatás igénybevételéhez a kapcsolat kétféle módjának specifikációja található ebben a csoportban. A web service a Magyar Posta által kialakított natív kapcsolatot jelenti, a Hivatali Kapu pedig a közigazgatás Központi Rendszerének szabályai szerinti csatlakozás lehetőségét nyújtja. Mivel az utóbbiak a Központi Rendszer működtetőjének hatáskörébe tartoznak, az erre vonatkozó aktuális leírások a NISZ Zrt, vagy a szeusz.gov.hu oldalakról tölthetők le, itt tájékoztató jelleggel szerepelnek.

Éles üzem feltételei

Az igénybevétel kialakítása során, az éles üzemi használat előtt végrehajtandó feladatok leírásai és azokat támogató dokumentumok találhatók ebben a csoportban. Ilyenek pl. az adatok egyeztetése, az éles üzem előtt végrehajtandó ún. validációs teszt leírása és jegyzőkönyvének minta dokumentuma.

Tájékoztatók és segédletek

A csoport elemei széles körű tájékoztatók az igénybevétel előtt, és alatt rendelkezésre álló információk használatával kapcsolatos leírások. Itt találhatók többek között a szolgáltatások leírásai, a hitelesség biztosításának, illetve ennek ellenőrzésére vonatkozó leírások, a szolgáltatásról szóló rendszeres adatszolgáltatás (analitika), valamint a felmerülő hibák részletesebb leírásai.

projekt események

2013. április

Nyitó sajtótájékoztató

A Magyar Posta Zrt. 2013. április 3-án sajtótájékoztató keretében mutatta be két induló európai uniós projektjét, a„Postai Agora” és a „HIBRID Kézbesítési és Konverziós Rendszer” projekteket.

A sajtó képviselői megismerhették a projekt fő céljait, a megvalósítás mérföldköveit.

Sajtótájékoztatóról készült fotók:

Hibrid 'A típusú' tábla kihelyezése (Elektronikus Posta Központ - Budapest, VIII. kerület, Orczy tér 1.)

2013. május - július

A szolgáltatások kísérleti jellegű működtetése és a végleges szolgáltatások pontos megtervezése érdekében a projekt kialakította a három szolgáltatás - a papír-elektronikus konverzió, az elektronikus-papír konverzió, és a biztonságos elektronikus kézbesítés - prototípus szintű megoldásait.

2013. augusztus

A Magyar Posta bemutatót szervezett, melyen a közigazgatási intézmények vezető és munkatársai a prototípus rendszerek megoldásain keresztül megismerhették a tervezett szolgáltatások főbb alapelveit, működését.

A prototípus rendszer bemutatása

A prototípus rendszer bemutatása

2014. augusztus

Szakmai nap keretében a már a kiépítés alatt álló rendszer lehetőségeiről tartottunk bemutatót olyan közigazgatási partnereink részére, akik várhatóan igénybe fogják venni a szolgáltatásainkat.

2015. február 26.

Az üzem ünnepélyes átadását dr. Bartal Tamás úr, a Miniszterelnökség szabályozásért és kodifikációért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg, mely után Szarka Zsolt vezérigazgató úr bemutatta a projekt eredményeit. A rendezvényen a meghívott 12 médium képviselői valódi üzemi körülmények között kaphattak képet a rendszer működéséről.

A rendszer működés közben

A rendszer működés közben

2015. február 27.

A projekt a záró rendezvényét a Magyar Posta tulajdonában lévő Benczúr Házban tartotta meg, melyen a közigazgatási intézmények szakmai képviselői vettek részt. Az eseményen a projekt vezetése végigvezette a jelenlévőket a megvalósítás főbb lépésein, bemutatta a szervezeteket, amelyek részt vettek a megvalósításban. Érzékeltette, hogy az alkalmazott korszerű technológiai megoldások a közigazgatás és Magyar Posta számára is óriási lehetőségeket rejt. A közigazgatás részéről az Oktatási Hivatal bemutatta, hogy mely szolgáltatásokat milyen mértékben kívánja igénybe venni.

A projekt ünnepélyes zárórendezvénye

A projekt ünnepélyes zárórendezvénye

 

 

A szolgáltatás jelenleg elérhető

 

Aktuális események

Tisztelt Igénybevevők,

A Nemzeti Infokommunikációs Zrt.-től (NISZ Zrt.) kapott tájékoztatás szerint a Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás (BKSZ) háttérrendszerein 2024.02.24-én 09:00 órától 2024.02.25-én 00:00 óráig karbantartásra fog sor kerülni. Ezen időszak alatt a Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás, a kapcsolódó tárhely szolgáltatások, a cégkapu regisztráció és az ÁNYK befogadás (ÁNYKGW) szolgáltatás, ePapír, iForm, valamint az E-Önkormányzati portáli űrlap-beküldés nem lesznek elérhetők.

A karbantartás tekintetében 2024.02.24 szombat 09:00-tól 2024.02.25 vasárnap 00:00 között a HKKR Hivatali kapun történő küldeménybefogadást szüneteltetjük. Az időszak alatt esetlegesen beküldött küldemények nem kerülnek a Hivatali Kapu tárhely által befogadásra, így azokat később újra küldeni szükséges.

A karbantartást követően a küldeménybefogadás ismét rendelkezésre fog állni.

Üdvözlettel:
Magyar Posta Zrt.

Archív események

Tovább az archivumba